Ponúkame hákové aj ramenové nosiče kontajnerov s kapacitou nakladania od 1,5 do 30t.