Hákový nosič kontajnerov

Hákový nosič kontajnerov

Základné parametre nadstavby:
•    kapacita nakladania 5 000 kg
•    hmotnosť zariadenia 680 kg
•    výška háku 1 000 mm
•    doporučená dĺžka kontajneru 3 600 mm – 4 000 mm
•    pracovný tlak 250 bar

Štandardné vybavenie:
•    mechanické istenie kontajneru
•    automatická gravitačná západka háku
•    manuálne ovládanie z ľavej strany vozidla
•    rozvádzač – elektr.rozvod
•    ovládanie z kabíny vodiča – elektrické, diaľkové
•    prevedenie CE, total-central stop
•    nádrž na hydraulický olej vráaten filtračného systému
•    konštrukcia pieskovaná a ošetrená základným anti-korozným náterom
•    montážna sada

POPIS:

 • Vlastná konštrukcia nakladača je tvorená hlavným rámom, vyklápacím rámom, výklopným ramenom, výsuvným ramenom s hákom .
 • Hlavný rám tvorí základnú časť nakladača. Na ňom sú namontované všetky ostatné časti. Je pripevnený na rám vozidla tak, aby naložený kontajner optimálne zaťažoval nápravy vozidla. Je zvarený z oceľových profilov.
 • Výklopný rám je zvarený z oceľových profilov a pomocou čapu otočne uložený na hriadeli v zadnej časti hlavného rámu. Nosná hriadeľ je zakončená vodiacimi rolňami.
 • Výklopné rameno tvorí zvarenec skriňovej konštrukcie a pomocou čapu je kyvne uložený vo výklopnom ráme. Po stranách sú pripevnené hydraulické valce pre vyklápanie rámu a ramena, vo vnútri skrine je uložené hydraulicky ovládané výsuvné rameno.
 • Výsuvné rameno je zvarenec skriňového profilu, tvaru L, zakončený závesným hákom. Závesný hák slúži k zachyteniu kontejnera. Posuv ramena vo výklopnom ramene vykonáva hydraulický valec posuvu.
 • Hydraulický obvod nakladača je tvorený nádržou hydraulického oleja, hydraulickým čerpadlom, rozvádzačom, hydraulickými valcami, tlakovým filtrom a rozvodným potrubím.
 • Nádrž hydraulického oleja je vybavená teplomerom, olejoznakom, vratným olejovým filtrom, nalievacím hrdlom a príslušnou armatúrou. Olejový filter na spätnom vedení oleja je vybavený tlakomerom signalizácie miery znečistenia filtra. Nalievacie hrdlo so sitkom zachytávajúcim hrubé nečistoty, uzatvorené zátkou umožňujúce filtráciu nasávaného vzduchu je umiestnené v hornej časti nádrže. Dolná časť nádrže je osadená výpustnou armatúrou prívodu hydraulického oleja k hydrogenerátoru s uzavieracím guľovým ventilom, výpustnou zátkou pre vypustenie alebo odkalenie olejovej nádrže.
 • Hydraulické čerpadlo je poháňané motorom vozidla. Je umiestnené na skrini pomocného náhonu prevodovky. Elektropneumatické alebo elektrické ovládanie radenia pohonu čerpadla je obsluhované pomocou elektrického spínača umiestneného v kabíne vozidla. Spínač je doplnený signalizačnou kontrolkou.
 • Rozvádzač zaisťuje prívod tlakového oleja k jednotlivým hydraulickým valcom a odvod spätného oleja do nádrže hydraulického oleja. Je ovládaný mechanicky pákami a pokiaľ je inštalovaný ovládač v kabíne vodiča aj pomocou pneumatických alebo elektromagnetických ventilov.
 • Hydraulické valce sú na hlavnom ráme a vo výsuvnom ramene otočne uložené na čapoch a sú vybavené bezpečnostnými ventilmi a hydraulickými zámkami. V prípade prerušenia hydraulického obvodu je zabránené pádu kontejnera.
 • Rozvodové vedenie hydraulického oleja vysokotlakového a nízkotlakového okruhu je tvorené potrubím a hadicami vrátane príslušných spojovacích prvkov a armatúr.
 • Pneumatický obvod nakladača je napojený na pneumatický rozvod podvozku vozidla. Je tvorený zostavou pneumatických ventilov, ktoré slúžia k priamemu ovládaniu funkcií hydraulického rozvádzača – pokiaľ je inštalovaný ovládač v kabíne vodiča .

KONTAJNER:
Typ: Vaňa 3 m3
Výška háku: 1000 mm
Rozteč lyžín: 1065 mm,
I 120
Dĺžka (vnútorná): 3640 mm (vonkajšia): 3800 mm
Šírka (vnútorná): 2300 mm (vonkajšia): 2380 mm
Výška (vnútorná): 400 mm (vonkajšia): 560 mm
Výška čela (vnútorná): 400 mm
Podlaha: 3 mm
Steny: 2,5 mm
Prevedenie zadného čela: dvere otvárané do strán, dve rolne, úkos medzi podlahou a stenami 45°
Farba: modrá

Typ: Vaňa 17 m3
Výška háku: 1000 mm
Rozteč lyžín: 1065 mm,
I 120
Dĺžka (vnútorná): 3640 mm (vonkajšia): 3800 mm
Šírka (vnútorná): 2300 mm (vonkajšia): 2380 mm
Výška (vnútorná): 2000 mm (vonkajšia): 2160 mm
Výška čela (vnútorná): 2000 mm
Podlaha: 2,5 mm
Steny: 2,5 mm

 

Prevedenie zadného čela: dvere otvárané do strán, dve rolne, úkos medzi podlahou a stenami 45°

Farba: modrá


V prípade záujmu, alebo doplňujúcich otázok, nás neváhajte kontaktovať, radi Vám odpovieme.