Dodávame rôzne typy automobilových nadstavieb, hydraulické ruky, odťahové plošiny a nosiče kontajnerov.